Palvelut

Fysioterapia

venytys3Sekä Neurologinen että Geriatrinen fysioterapia ovat erikoisosaamisalueita missä keskeisiä ovat erilaiset liikkumisen ongelmat ja toiminnanhäiriöt.

Neurologisten sairauksien syinä ovat tavallisesti ongelmat keskus tai ääreishermostossa.

Ikääntyneiden kohdalla toimintakyvyn heikkeneminen ei aina johdu vain iästä tai sairaudesta, vaan usein toimintojen käytön puutteesta. Monet toiminnot voidaankin palauttaa harjoituksella, jolla pyritään tukemaan jokapäiväisiä toimintoja ja selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään.

Tavallisimmat hoitodiagnoosit ovat MS-tauti, Parkinssonin tauti, ALS, aivohalvaussairaudet selkäydinvammat, huimaus, tasapaino-ongelmat sekä erilaiset tuki- ja liikuntaelinten sairaudet

Fysioterapeuttisen kuntoutushoidon suunnitelmaan saattaa kuulua pyörätuolilla liikkumisen, erikoisjalkineiden ja tukien sekä muiden liikkumisen apuvälineiden käytön ohjaus, pukeutumisen, peseytymisen ja monien muiden toimintojen harjoittelu sekä asunnon ja päivätoiminta- tai työpaikan muutostyöt.

 

Tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteena on siis asiakkaan toimintakyvyn parantuminen ja mahdollisimman hyvä sopeutuminen jokapäiväiseen elämään.
Fysioterapia perustuu tutkimukseen kuntoutujan suorituskyvystä sekä hänen elinympäristöstään. Fysioterapia toteutetaan joko yksilö tai ryhmäterapiana.

 

Yksilöterapia

Yksilöterapiassa vaikutamme elimistön rasitus- ja kiputiloihin sekä erilaisiin toimintahäiriöihin liike- ja liikuntahoidon, hieronnan, manuaalisen terapian, venytysten ja fysikaalisten hoitojen avulla. Fysioterapiatoiminnassamme on keskeistä yksilöllinen aktivoiva ohjaus ja neuvonta, joilla pyrimme koko kehon ja mielen hallinnan lisääntymiseen eri menetelmin:

 • liike- ja liikuntaterapia
 • hieronta
 • lymfaterapia
 • kinesioteippaus
 • neuraalikudoksen mobilisointi
 • fasciakäsittely
 • fysikaaliset konehoidot
 • allasterapia
 • ohjaus ja neuvonta

 

Lymfaterapia

lymfakuvaLymfaterapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia. Toimiva imunestekierto on elintärkeä kehon nestetasapainon ylläpidossa. Lymfaterapian tavoite on saada kudoksissa oleva ylimääräinen neste imusuonistoon ja sieltä edelleen kehon nestekiertoon ja näin vähentää turvotusta, lievittää kipua, rentouttaa ja helpottaa arkipäivän elämää. Lymfaterapiaa käytetään toiminnallisiin, imusuoni- ja laskimoperäisiin turvotuksiin.

Tavallisimpia lymfaterapian aiheita ovat esim.

 • syöpäleikkausten tai sädehoitojen jälkitilat
 • vammojen jälkitilat
 • murtumat
 • verenpurkaumat, nyrjähdykset ja lihasrevähdykset
 • kirurgisten toimenpiteiden ja palovammojen jälkihoidot
 • Lymfaterapialla voidaan hoitaa myös raskauteen liittyviä turvotuksia, säärihaavoja sekä kroonisia sairauksia kuten reuma, nivelkulumat ja fibromyalgia.

Manuaalinen lymfaterapia on lempeää, kivutonta ja rentouttavaa käsin tapahtuvaa hoitoa. Hoidon aikana aineenvaihdunta ja verenkierto nopeutuvat imunestekierron vilkastuessa. Näin kudoksissa oleva ylimääräinen neste pääsee kulkeutumaan imusuoniin ja sieltä edelleen kehon nestekiertoon. Hoito on kevyttä, mutta tehokasta ja siksi vaatii leppoisaa päivänjatkoa ilman suurempia rasituksia.

LymphaTouch / Physio Touch-laitteella saadaan nopeasti apua mm. urheiluvammojen, tapaturmien ja vammojen hoidossa. Hoitomenetelmä on potilaalle miellyttävä ja hoidosta on saatu erinomaisia tuloksia. Hoito voidaan aloittaa jo akuutissa vaiheessa. Turvotus ja kipu vähenevät ja liikelaajuus normalisoituu

 


Allasterapia


allaskuvaAllasterapia on fysioterapian erityismuoto missä käytetään hyväksi veden vastusta, nostetta ja pyörteitä.

Allasterapia sopii sellaisille henkilöille, jolla liikkuminen maalla on haasteellista lihasheikkouden tai esim. niveltulehdusten vuoksi. Myös henkilöt, joilla on haasteita tasapainon kanssa esim. ikääntyvät, parkinson potilaat ja MS-tautia sairastavat hyötyvät allasharjoittelusta. Vaikeasti vammaisille vesi on hyvin mieluinen harjoitteluympäristö ja se jopa vapauttaa liikkumaan. Vesi sopii hyvin EDS:ää sairastaville henkilölle.

 

Veden tiheys antaa tukevuuden tunteen vedessä olevalle henkilölle ja helpottaa mm. tasapainon ylläpitämistä ikääntyneillä sekä monilla neurologisilla kuntoutujilla. Tämä myös mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan voimaharjoittelun. Veden vastus hidastaa liikenopeutta ja vesi antaa aikaa kuntoutujille reagoida itsenäisemmin esim. tasapainossa tapahtuviin muutoksiin. Veden paine vähentää turvotusta sekä auttaa lihaksia rentoutumaan. Myös sydämen toiminta tehostuu sekä syke ja verenpaine laskevat. Ihminen kevenee vedessä suhteessa siihen, kuinka syvässä vedessä hän seisoo. Tämä taas mahdollistaa esim. neurologisilla potilailla kävelemisen altaassa, vaikka se ei enää maalla onnistuisikaan tai vaikka leikkausten jälkeen symmetrisen kävelyharjoittelun painokevennetysti.

 

Allasterapia perustuu aina fysioterapiassa / maalla tehtäviin mittauksiin ja arviointeihin. Tavoitteena terapiassa on toimintakyvyn kehittyminen, ylläpysyminen tai laskun hidastaminen vammaan tai sairauteen suhteutettuna.

Ajanvaraus 040 507 4530
Sähköpostiainfo@fysioeka.fi