Fysioterapia

jumppa1Fysioeka tarjoaa yksilöllistä fysioterapiaa. Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on parantaa ja ylläpitää ihmisen toimintakykyä ja liikkumista. Fysioekan henkilökunta on erikoistunut nuorten ja aikuisten neurologisten sairauksien sekä ikääntymisen tuomien liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmien arviointiin ja niiden kuntoutukseen sekä tuki-ja liikuntaelimistön ongelmien fysioterapiaan. Turvotuksen hoitoon manuaalisen lymfaterapian avulla.

 

Sekä Neurologinen että Geriatrinen fysioterapia ovat erikoisosaamisalueita missä keskeisiä ovat erilaiset liikkumisen ongelmat ja toiminnanhäiriöt.

Neurologisten sairauksien syinä ovat tavallisesti ongelmat keskus tai ääreishermostossa.

Ikääntyneiden kohdalla toimintakyvyn heikkeneminen ei aina johdu vain iästä tai sairaudesta, vaan usein toimintojen käytön puutteesta. Monet toiminnot voidaankin palauttaa harjoituksella, jolla pyritään tukemaan jokapäiväisiä toimintoja ja selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään.

Tavallisimmat hoitodiagnoosit ovat MS-tauti, Parkinssonin tauti, ALS, aivohalvaussairaudet selkäydinvammat, huimaus, tasapaino-ongelmat sekä erilaiset tuki- ja liikuntaelinten sairaudet

Fysioterapeuttisen kuntoutushoidon suunnitelmaan saattaa kuulua pyörätuolilla liikkumisen, erikoisjalkineiden ja tukien sekä muiden liikkumisen apuvälineiden käytön ohjaus, pukeutumisen, peseytymisen ja monien muiden toimintojen harjoittelu sekä asunnon ja päivätoiminta- tai työpaikan muutostyöt.

 

Tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteena on siis asiakkaan toimintakyvyn parantuminen ja mahdollisimman hyvä sopeutuminen jokapäiväiseen elämään.
Fysioterapia perustuu tutkimukseen kuntoutujan suorituskyvystä sekä hänen elinympäristöstään. Fysioterapia toteutetaan joko yksilö tai ryhmäterapiana.

 

Yksilöterapia

Yksilöterapiassa vaikutamme elimistön rasitus- ja kiputiloihin sekä erilaisiin toimintahäiriöihin liike- ja liikuntahoidon, hieronnan, manuaalisen terapian, venytysten ja fysikaalisten hoitojen avulla. Fysioterapiatoiminnassamme on keskeistä yksilöllinen aktivoiva ohjaus ja neuvonta, joilla pyrimme koko kehon ja mielen hallinnan lisääntymiseen eri menetelmin:

  • liike- ja liikuntaterapia
  • hieronta
  • lymfaterapia
  • kinesioteippaus
  • neuraalikudoksen mobilisointi
  • fasciakäsittely
  • fysikaaliset konehoidot
  • allasterapia
  • ohjaus ja neuvont