Allasterapia


allaskuvaAllasterapia on fysioterapian erityismuoto missä käytetään hyväksi veden vastusta, nostetta ja pyörteitä.

Allasterapia sopii sellaisille henkilöille, jolla liikkuminen maalla on haasteellista lihasheikkouden tai esim. niveltulehdusten vuoksi. Myös henkilöt, joilla on haasteita tasapainon kanssa esim. ikääntyvät, parkinson potilaat ja MS-tautia sairastavat hyötyvät allasharjoittelusta. Vaikeasti vammaisille vesi on hyvin mieluinen harjoitteluympäristö ja se jopa vapauttaa liikkumaan. Vesi sopii hyvin EDS:ää sairastaville henkilölle.

 

Veden tiheys antaa tukevuuden tunteen vedessä olevalle henkilölle ja helpottaa mm. tasapainon ylläpitämistä ikääntyneillä sekä monilla neurologisilla kuntoutujilla. Tämä myös mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan voimaharjoittelun. Veden vastus hidastaa liikenopeutta ja vesi antaa aikaa kuntoutujille reagoida itsenäisemmin esim. tasapainossa tapahtuviin muutoksiin. Veden paine vähentää turvotusta sekä auttaa lihaksia rentoutumaan. Myös sydämen toiminta tehostuu sekä syke ja verenpaine laskevat. Ihminen kevenee vedessä suhteessa siihen, kuinka syvässä vedessä hän seisoo. Tämä taas mahdollistaa esim. neurologisilla potilailla kävelemisen altaassa, vaikka se ei enää maalla onnistuisikaan tai vaikka leikkausten jälkeen symmetrisen kävelyharjoittelun painokevennetysti.

 

Allasterapia perustuu aina fysioterapiassa / maalla tehtäviin mittauksiin ja arviointeihin. Tavoitteena terapiassa on toimintakyvyn kehittyminen, ylläpysyminen tai laskun hidastaminen vammaan tai sairauteen suhteutettuna.